Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Phòng 504 - Tầng 05 - Tòa nhà Khoa học và Công nghệ - Số 117, Nguyễn Viết Xuân, Thành phố Vinh, Nghệ An

Email: khhtqt.skv@gmail.com