Thông báo về Cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp - Trường ĐHSPKT Vinh 2022
06/06/2022 10:40
Thông báo về Cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp - Trường ĐHSPKT Vinh 2022
Thông báo về Cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp - Trường ĐHSPKT Vinh 2022

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CUỘC THI

1. Mục đích

- Cuộc thi Sáng tạo khởi nghiệp (STKN) Trường ĐHSPKT Vinh 2022 nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và lan tỏa đến sinh viên trong toàn trường;

- Khơi gợi đam mê khởi nghiệp của sinh viên, từ đó lựa chọn, tôn vinh các dự án, ý tưởng khởi nghiệp tiềm năng, sáng tạo;

- Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các cá nhân, doanh nghiệp đối với các ý tưởng tiềm năng;

- Lựa chọn những dự án đạt giải cao, phù hợp chủ đề “Chuyển đổi số với khởi nghiệp sáng tạo” tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2022.  Đây là cuộc thi hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội bằng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số góp phần tạo sự đột phá trong công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội của Nghệ An trong trạng thái bình thường mới.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi thu hút được đông đảo sinh viên, giảng viên, các đơn vị hưởng ứng tham gia;

- Cuộc thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, khoa học, công bằng trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả;

- Dự án phù hợp chủ đề của cuộc thi “Chuyển đổi số với khởi nghiệp sáng tạo”.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI

1.  Nội dung

          Các nhóm khởi nghiệp sáng tạo trình bày và bảo vệ đề án của mình trước Ban giám khảo. Cụ thể như sau:

- Mỗi đội có 05 phút trình bày bằng Tiếng Việt, 02 phút chiếu video giới thiệu sản phẩm và 10 phút trả lời câu hỏi từ Ban giám khảo;

- Ban giám khảo sẽ đánh giá các dự án của các nhóm tác giả dựa trên các tiêu chí và thang điểm công khai trong Phụ lục – Tiêu chí chấm điểm của cuộc thi;

- Đối tượng tham gia: Các nhóm dự án gồm 2 đến 5 sinh viên đang theo học tại Trường ĐHSPKT Vinh (tối đa có 01 Giảng viên);

- Các tiêu chí của dự án dự thi đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Ý tưởng/dự án phải đúng chủ đề của cuộc thi, có tính đổi mới sáng tạo, xuất phát từ ý tưởng, mong muốn khởi nghiệp của cá nhân/nhóm dự thi;

 + Ý tưởng/dự án phải có khả năng thương mại hóa, tăng trưởng cao của ý tưởng/dự án;

 + Ý tưởng/dự án thể hiện được yếu tố kỹ thuật ứng dụng, có tác động và ý nghĩa đối với kinh tế và cộng đồng;

 – Ý tưởng/dự án không sao chép của người khác, không vi phạm các luật định về sở hữu trí tuệ, phải do chính thí sinh/nhóm thí sinh xây dựng (nếu có vấn đề gì xảy ra liên quan tranh chấp bản quyền, Ban tổ chức sẽ hủy kết quả thi).

2. Hình thức

Cuộc thi được chia thành 2 vòng:

2.1. Vòng tuyển chọn -  Cấp Khoa

2.1.1. Thời gian, địa điểm: Cuộc thi cấp Khoa do các khoa tổ chức trong thời gian từ 15/6/2022 - 15/08/2022 tại các khoa chuyên môn.

2.1.2. Tổ chức cuộc thi

- Các khoa lựa chọn các ý tưởng/dự án của Khoa mình để tổ chức cuộc thi STKN cấp Khoa (Số lượng do Khoa quyết định);

- Các khoa lập kế hoạch tổ chức cuộc thi, nộp cho BTC cuộc thi cấp trường để trình Ban giám hiệu phê duyệt;

- Các Khoa chủ động bố trí các điều kiện khác để tổ chức cuộc thi đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng;

- Mẫu hồ sơ đăng ký, tiêu chí đánh giá dự án khởi nghiệp sáng tạo do Ban tổ chức cuộc thi quy định;

- Các khoa tổ chức cuộc thi STKN cấp Khoa sẽ được hỗ trợ kinh phí thực hiện (1 triệu/dự án, số dự án của mỗi Khoa theo phân công chỉ tiêu của nhà trường).

2.2. Vòng chung kết -  cấp Trường

2.2.1. Thời gian, địa điểm:

- Cuộc thi STKN cấp Trường năm 2022 dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 01/09/2022 đến ngày 10/09/2022. Thời gian cụ thể của BTC cuộc thi sẽ có thông báo sau.

- Địa điểm: Hội trường lớn – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

2.2.2. Các dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia cấp Trường

          - Điều kiện: Được các khoa lựa chọn, đúng chủ đề cuộc thi, đề xuất và nộp hồ sơ đúng quy định. Hồ sơ có mẫu đính kèm.

          - Yêu cầu:

+ Các đội thi phải có mặt trước 30 phút trước khi bắt đầu cuộc thi;

+ Mỗi đội thi nên có đồng phục để thể hiện tinh thần của đội mình (Thời gian báo cáo, bảo vệ dự án của các đội được Trung tâm TTTV nhà trường ghi hình);

+ Thứ tự báo cáo và bảo vệ dự án do các đội trưởng bốc thăm trước khi bắt đầu;

+ Các quy định khác theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức và Ban Giám khảo tại cuộc thi.

2.2.3. Qui định số lượng dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp Trường

Căn cứ quy mô đào tạo và số lượng giáo viên, sinh viên của Khoa. Ban Tổ chức cuộc thi phân bổ số lượng dự án các khoa tham gia cuộc thi STKN cấp Trường năm 2022 như sau:

- Các khoa: Cơ khí Động lực, Điện, Cơ khí chế tạo, Công nghệ thông tin: Mỗi khoa  03 dự án;

- Khoa Điện tử: 02 dự án;

- Khoa Kinh tế: 01 dự án;

- Các đơn vị khác khuyến khích đăng ký tham gia.

2.2.4. Hồ sơ tham gia cuộc thi STKN cấp Trường

   * Hồ sơ các khoa đăng ký tham gia cuộc thi STKN cấp Trường được trình bày bằng Tiếng Việt, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13-14, không tẩy xóa, đánh máy trên khổ A4, bao gồm các tài liệu sau đây:

- Danh sách các thành viên tham gia cuộc thi STKN SV – VUTED 2022 (Có mẫu đi kèm);

- Phiếu đăng ký dự thi sáng tạo khởi nghiệp SV – VUTED 2022 (Có mẫu đi kèm);

- Thuyết minh dự án STKN  (Có mẫu đi kèm);

- Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).

* Nộp hồ sơ:

 - Hồ sơ các khoa đăng ký tham gia cuộc thi STKN gửi bản cứng về Ban tổ chức qua Phòng KH-HTQT, bản mềm gửi qua địa chỉ email khhtqt.skv@gmail.com trước ngày 20/08/2022.

- Thông tin liên hệ: Đ/c Vũ Thị Minh – Thư ký BTC cuộc thi, ĐT 0978.982.868.

2.2.5 Trang phục trong Cuộc thi

- Trang phục trong quá trình thi: Trang phục lịch sự, đồng phục tùy theo các đội thi. Tất cả các thành viên đều mang thẻ có tên mình, tên đội tại cuộc thi.

III. CÁC LĨNH VỰC DỰ THI

- Ứng dụng Công nghệ chuyển đổi số (Mobile, IoT, Digital Twin, Robotics, Cloud, AI/ML, AR, Additve MFG,...) phục vụ trong lĩnh vực kinh tế xã hội: Nông nghiệp nông thôn, công nghiệp, đô thị, giao thông vận tải, logistic, văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, thương mại, tài chính - Fintech, An toàn thông tin....

- Giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp.

IV. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

Thời gian

Nội dung

Từ tháng 5/2022

Phát động cuộc thi và các hoạt động truyền thông

Từ 15/6/2022 đến 15/8/2022

Sơ loại cấp Khoa

Đến 17h00 ngày 20/8/2022

Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi cấp Trường

Từ 01/9/2022 đến 10/9/2022

Chung kết cấp Trường

Từ ngày 11/9/2022 đến 20/9/2022

Hoàn thiện các dự án được chọn và đăng ký dự thi cấp Tỉnh

Sau 30/9/2022

Các dự án đã được chọn tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2022 (Cuộc thi Techfest Nghệ An open 2022)

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Tổ chức (BTC), Hội đồng Giám khảo và các ban khác (nếu cần) để triển khai tổ chức cuộc thi đúng kế hoạch;

2. Các Khoa tổ chức cuộc thi vòng tuyển chọn ở cấp khoa. Lập kế hoạch gửi BTC thông qua Phòng KH-HTQT để trình Ban giám hiệu phê duyệt thực hiện;

3. Đoàn thanh niên và hội sinh viên phối hợp với khoa Công nghệ thông tin, Trung tâm Thông tin thư viện làm công tác truyền thông cho cuộc thi STKN;

4. Các phòng Tổng hợp - Hành chính, Quản trị - Thiết bị phối hợp với Ban tổ chức để chuẩn bị hội trường (loa máy, trang trí...), lễ tân, phục vụ cho cuộc thi;

5. Trung tâm Thông tin - Thư viện làm phù hiệu, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, giấy khen và đưa tin về cuộc thi.

Các vấn đề khác liên quan tới cuộc thi cấp Trường năm 2022, Ban tổ chức sẽ thông báo sau theo tiến độ và kế hoạch cuộc thi. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với đ/c Vũ Thị Minh – Thư ký BTC, điện thoại 0978.982.868 để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết./.                                                     

 

TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

                              TRƯỞNG BAN

                                  (đã ký)
                         TS. Thái Hữu Nguyên